220220901_172233650_ios

Parkeringsplasser er nå utleid

Fra 01.01.2024 har vi nå leid ut parkeringsplasser nr.2,3 og 17. Det får konsekvenser for parkering under arrangement i kirken. Trykk på bildet og les viktig informasjon.

Vi har den siste tiden hatt flere P-plasser som har vært vanskelig å leie ut. Nå har vi imidlertid fått forespørsel fra firmaet Arkivet AS om leie av 3 parkeringsplasser, og vi har gjort en avtale med dem. Avtalen gjelder plassene 2,3 og 17, og er gjeldene fra 01.01.2024. Det betyr at vi kun kan bruke disse plassene på kveldstid eller i helgen fra nyttår. Vi er glade for at disse plassene nå gir oss kjærkomne inntekter, selv om det selvfølgelig blir litt vanskeligere med parkering for oss når vi har arrangementer i kirken.

Vær gjerne med og gjør dette kjent, slik at alle blir klar over at det ikke lenger er mulig å parkere på disse plassene på dagtid på hverdager.