Velkommen til Metodistkirken Sandnes

Et inkluderende fellesskap med nestekjærlighet og glede

Menighetsblad

Kommer ut ca.4 ganger i året. Bladet lages i samarbeid med Metodistkirken i Stavanger.
Nr 2 - Mai - August 2024  ligger ute nå!
Åpne