Om oss

Metodistkirken Sandnes har som sin visjon å være et inkluderende fellesskap med nestekjærlighet og glede. Det er mye humor og latter i kirken vår, og det er viktig for oss at alle blir sett og inkludert. Vi ønsker å være en kirke der alle er velkomne, uansett hvem man er, uansett hvor man kommer fra, uansett hva man tror eller tviler på, uansett hva man føler eller ikke føler, og uansett hvem man elsker. Derfor sier vi velkommen - vi som er menneskene i Metodistkirken – vi forsøker å ha en åpen dør, et åpent sinn, og et åpent hjerte.

Vi ønsker å være en menighet for alle generasjoner, og vi vil gjerne bygge fellesskap som legger til rette for å kunne vokse – både i troen og som mennesker. Vi har de siste årene jobbet aktivt med menighetsutvikling, og det har gitt oss inspirasjon til å tenke nytt om det å være kirke.

I kirken har vi tilbud som passer for alle. For barn og barnefamilier har vi speider, søndagsskole, familiesamlinger og familiegudstjenester. Som møtepunkt for voksne har vi Kreativ kafè og turgruppe på formiddagstid, og Treffpunkt Sentrum på kveldstid.

Vi har et kirkebygg som er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede, og vi har et ganske nytt lydanlegg, med en god teleslynge, til bruk i kirkesalen. Vi har også utstyr til å strømme og gjøre opptak av gudstjenester og andre samlinger. Dette gjør vi ca. 1 gang i måneden, og gudstjenesten kan sees på vår facebook-side.

Les mer om vår historie

Ønsker du lære mer om Metodistkirken generelt, og hva vi tror på, kan du finne dette på Metodistkirkens hovedsider.