20240119_094910306_ios

Menighetskonferanse 6.mars

Vi innkaller til menighetskonferanse onsdag 06.mars kl.17.30. (Merk tid!) Personalkomiteen møtes kl.16.30. Tilsynsprest Ingull Grefslie leder konferansen. Vi vil gå igjennom rapporter, regnskap/budsjett og foreta valg. Dersom du har verv eller oppgaver som du ikke ønsker å fortsette i, så må du gi beskjed til Hilde Tveter senest 20.februar.

Det er viktig at vi støtter opp om menighetskonferansen. Det handler ikke bare om det som har vært, men også om å se fremover. I år vil vi samtale om menighetens fremtid utfra en vurdering som menighetsrådet har gjort. Denne vurderingen vil følge rapportheftet, som et utgangspunkt for samtalen. Rapportheftet vil bli sendt ut på mail noen dager før, og noen eksemplarer i papir vil ligge til utdeling i kirken. Velkommen!