Felles sommergudstjeneste ved prost Tom Krager

Felles sommergudstjeneste ved prost Tom Krager