Turgruppe

Turgruppe

Turgruppa er nå sammen med Metodistkirken Stavanger, og vi går tur annen hver gang i Sandnes og Stavanger.

Det ligger informasjon om turene på menighetens facebooksider, og det blir sendt ut sms til dem som ønsker det.

Om du vil være med, så ta kontakt med en av kontaktpersonene.

Kontaktperson i Sandnes: Jan Nicolaisen tlf 900 85 297

Kontaktperson i Stavanger: Einar Klinkenberg tlf. 475 04 278