Høsttakkegudstjeneste  ved Hilde Tveter og Øystein Brinch.

Høsttakkegudstjeneste ved Hilde Tveter og Øystein Brinch.

Øystein Brinch holder dagens preken, og Hilde Tveter leder gudstjenesten og har Barnas minutter. Det blir søndagsskole, og etter gudstjenesten inviteres det til kirkekaffe. Vi samler inn en høsttakkegave til menigheten.

Musikk ved Nhat M. Nguyen og Cecilia Rossi, Søndagsskole, kirkekaffe