Felles høstfest med Stavanger

Felles høstfest med Stavanger

Vi arrangerer høstfest sammen med Metodistkirken i Stavanger i kirken vår. Vi får besøk av Øystein Brinch, som både vil kåsere og spille flygel. Det blir bevertning og utlodning.