Velkommen til Metodistkirken Sandnes

Et inkluderende fellesskap med nestekjærlighet og glede

Menighetsblad

Kommer ut ca.4 ganger i året. Bladet lages i samarbeid med Metodistkirken i Stavanger.
Nr 3 - September - November ligger ute nå!
Åpne